Over Kathrien van Dam

kathrienvandam bv. is een onderneming van mw. mr. Kathrien van Dam en is gespecialiseerd in interim-management en advisering.

Haar juridische achtergrond en ruime ervaring in diverse organisaties en beleidsvelden liggen ten grondslag aan een sterk analytisch vermogen. Met haar oplossingsgerichte, creatieve werkwijze, stuurt zij organisaties richting de gewenste verandering. Het benutten van individueel talent en stimuleren van samenwerking vormen hierin belangrijke pijlers. Haar directe, eerlijke en praktische benadering draagt bij aan beleid dat kan rekenen op de steun van uw werknemers.

Ervaring en expertise is met name opgedaan in het managen van hoogwaardige kennisorganisaties met een overwegend maatschappelijk belang. Voorbeelden zijn ziekenhuis, rechterlijke organisatie, universiteit en lokale en rijksoverheid. Daarnaast kan zij bogen op een ruime bestuurlijk maatschappelijke ervaring.

kathrienvandam bv. vertrouwt op een netwerk dat gedurende de jaren zorgvuldig is opgebouwd. De diversiteit aan disciplines binnen het netwerk maken het mogelijk om, op basis van een gedeelde visie, totaal oplossingen te bieden.

kathrienvandam bv. | Den Haag | info@kathrienvandam.nl